Dirección do Centro

Dirección do Centro

Persoal Docente e Investigador

Persoal de Administración e Servizos

Espazos e servizos

EQUIPO DECANAL

Raquel Martínez Buján

Decana

Montserrat Golías Pérez

Vicedecana de Calidade

Estefanía Calo García

Vicedecana de Mobilidade e Extensión Universitaria

Elvira Santiago Gómez

Secretaría Académica

COMISIÓNS DELEGADAS

COMISIÓN ACADÉMICO – DOCENTE, RELACIÓNS INTERNACIONAIS E DE GARANTÍA DE CALIDADE

– Presidenta: Raquel Martínez Buján, decana (actuará como presidenta por delegación Montserrat Golías Pérez cando se convoque íntegramente por asuntos de calidade)

– Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)

– Montserrat Golías Pérez (Vicedecana de Calidade)

– Estefanía Calo García (Vicedecana de Mobilidade e Extensión Universitaria)

– Matilde Massó Lago (Directora do Departamento)

– Pablo Clemente Espinosa Breen (Coordinador do Programa de Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento)

– Eleder Piñeiro Aguiar (Coordinador do Grao en Socioloxía)

– Carlos Diz Reboredo (Coordinador Traballos de Fin de Grao)

– Belén Fernández Suárez (Coordinadora Máster Políticas Sociais)

– Eduardo Guillén Solorzano (Coordinador Mestrado Turismo)

– Carmela Rodríguez Rodríguez (Coordinadora Mestrado Socioloxía Aplicada)

– Lucía Miguez Hernández (PAS, Responsable de Calidade)

– Beatriz López-Cortón Díaz (Administradora do Centro)

– Iñigo Cruzado Bieita (Secretario do decanato)

– Laura Suárez Grimalt (Apoio ao Vicedecanato de Calidade – Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Ariadna Rodríguez Teijeiro (Coordinadora do Prácticum -Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Paula Alexandra Falce  (Representante do alumnado)

– Rocío Lojo Yáñez (Representante do alumnado – Independente)

 

COMISIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA, INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS

– Presidente: Raquel Martínez Buján, Decana da Facultade

– Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)

– Alberto Cotillo Pereira (Representante do Departamento para as áreas de Socioloxía, Historia e Ciencias Políticas)

– Enrique Couceiro Domínguez (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Estefanía Calo García (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Paula Alexandra Falce (Representante do alumnado)

– Pablo Casás Canosa (Representante do alumnado)

– Marta-Fernández Tafall Salgado (Negociado de Asuntos Económicos)

– Beatriz López-Cortón Díaz (Representante do PAS)

 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, CULTURA E NORMALIZACIÓN

– Presidenta: Raquel Martínez Buján

– Estefanía Calo García (Vicedecana de Mobilidade e Extensión Universitaria)

– Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)

– Carlos Diz Reboredo (Representante do Departamento para as áreas de Socioloxía, Historia e Ciencias Políticas)

– Laura Román Masedo (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Belén Fernández Suárez (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Rocío Lojo Yáñez (Representante do alumnado)

– Paula Alexandra Falce (Representante do alumnado)

– Lucía Míguez Hernández (Representante do PAS)

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Coordinador do Grao Socioloxía: Eleder Piñeiro Aguiar

Titor Primeiro Curso Grao de Socioloxía: Laura Suárez Grimalt

Titora Segundo Curso Grao Socioloxía: Carmen Rodríguez Rodríguez

Titora Terceiro Curso Grao de Socioloxía: Eleder Piñeiro Aguiar

Titora Cuarto Curso Grao Socioloxía: Laura Román Masedo

Responsables Practicas Curriculares Grao Socioloxia:

Laura Román Masedo

Ariadna Rodríguez Teijeiro

Raimundo Otero Enríquez

Responsable Prácticas Extracurriculares Grao Socioloxía: Laura Román Masedo

Coordinador Traballos Fin de Grao Socioloxía: Carlos Diz Reboredo

Coordinadora Master en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria: Mónica Belén Fernández Suárez

Coordinador Master en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos: Eduardo Guillén Solorzano

Coordinadora Master en Socioloxía Aplicada: Investigación Social e de Mercados: Carmen Rodríguez Rodríguez

Responsable Plan de Acción Titorial Montserrat Golías Pérez

Profesora Responsable de Calidade e Converxencia: Laura Suárez Grimalt