Doutoramento

O Programa de Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento pola Universidade da Coruña está verificado segundo a normativa do RD 99/2011 e forma parte da Escola Internacional de Doutoramento desta universidade. Realízase de maneira conxunta entre a Facultade de Socioloxía e o Departamento de Psicoloxía da Facultade de Ciencias dá Educación. O seu coordinador é D. Pablo Clemente Espinosa Breen (pablo.espinosa.breen@udc.es)

En termos xerais, o obxectivo do Programa é formar investigadores e investigadoras expertos en temas sociais, políticos e da saúde, cunha boa formación en actividades de I+D+i e cun alto grao de especialización profesional, capaces de dar resposta aos múltiples interrogantes e desafíos que expón o mundo social contemporáneo.

Plan de estudos

Máis info

Plan de estudos

Máis info