Persoal de Administración e Servizos

Dirección do Centro

Persoal Docente e Investigador

Persoal de Administración e Servizos

Espazos e servizos

Conserxaría

conserxaria.soci@udc.es

Extensión: 4800

Persoal de conserxaría

Juan Carlos Muñiz Seijas

Auxiliar de servizos

Susana Álvarez Estevez (mañá)

Rafael Casal Raíndo (mañá)

Paloma Molezún Goicoa (tarde)

Isabel Álvarez Rodriguez (tarde)

Administración de admisión e matrícula

uxai.socom@udc.es

Responsable da Administración

Beatriz López-Cortón Díaz
Extensión: 4875

Negociado de Asuntos Económicos

Marta Fernández-Tafall Salgado
Extensión: 4808

Auxiliar administrativo

Xan Romaní Tuñas
Extensión: 4809

Secretaria administrativa

Lucía Miguez Hernández
Extensión: 4810

Secretaría Decanato

Íñigo Cruzado Beitia

Extensión: 4802

secretaria.decanato.socioloxia@udc.es

Secretaría Departamento

Belén Vidal Seoane – Xefa de Negociado da UADI

Extensión: 4816

uadi.socom@udc.es

Biblioteca

soc.bib@udc.es

Dirección

Mª Luisa Rivera Dorado
Extensión: 4814

Bibliotecarias

Mª Inmaculada Mantecón Fernández (mañá)
MªBelén Fernández Martínez (tarde)
Extensión: 4815

Auxiliares técnicas

Jesús Diego Gallego Tojo (mañá)
Lidia Sieria Rodríguez (tarde)
Extensión: 4815