Manual do Sistema

O documento básico do SGIC implantado neste Centro é ol Manual do Sistema de Garantía Interno de Calidade (MSGIC), dado que no mesmo aparecen definidas as características xerais do sistema, os requisitos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que se parte. Estable tamén cada un dos procedementos que desenvolven esa estratexia de calidade.

 

Manual do Sistema