Composición

 

Actualmente compoñen a Comisión de Calidade os/as siguintes membros:

 

Antón Álvarez Sousa

Decano da Facultade

José Mª Cardesín Díaz

Vicedecano Responsable de Calidade

María Andrade Suárez

Vicedecana de Organización Académica

Manuel García Docampo

Coordinador do Plan de Acción Titorial

Carmen Lamela Viera

Secretaria da Facultade e profesora Responsable da Licenciatura en Socioloxía

José A. López Rey

Coordinador do Mestrado en Socioloxía Aplicada.

Santiago Míguez González

Director do Departamento de Socioloxía

Antía Pérez Caramés

Coordinadora do Mestrado en Políticas Sociais

Raimundo Otero Enríquez

Responsable prácticas

Ariadna Rodríguez Teijeiro

Responsable prácticas e do grao

Diego López de Lera

Vicedecano da Facultade

Federico Durán Bouza

Secretario do Decanato

Buenaventura Fernández López

PAS

Lucía Míguez Hernández

PAS responsable calidade

Alberto Cotillo Pereira PDI
María Silveira Santamaría Representante estudantado