O Profesor Responsable de Calidade e Converxencia

Trátase dun profesor que asume a responsabilidade de que se leven a cabo as directrices que emanan tanto da Comisión de Calidade do Centro, como da Unidade Técnica de Calidade da UDC. É un vicedecano e, neste momento, recae en José Mª Cardesín Díaz.