UDC. Modificacións á Convocatoria Xeral para Programas Internacionais de Mobilidade. Curso 2017/2018

Con motivo da apertura do segundo prazo de solicitudes para realizar unha mobilidade internacional con fins de estudos, publícase unha modificación que incorpora, entre outras suxestións, a apertura dun prazo a finais do ano natural para dar cabida ás solicitudes dos estudantes de mestrado que se matriculen nos últimos prazos permitidos pola normativa académica.

 

CONSULTAR