Liñas e grupos de Investigación

 

A Facultade de Socioloxía da UDC acolle a varios grupos de investigación, que contan con proxectos de investigación competitivos, no plano internacional, estatal e autonómico, difundindo os seus resultados no marco de congresos, conferencias, seminarios, así como de publicacións relevantes e acollendo a bolseiros en formación. Algúns destes grupos de investigación foron recoñecidos como Grupos de Referencia Competitiva polo SUG da Xunta de Galicia. Estes equipos están á cabeza dos mestrados e programas de doutoramento que oferta a Facultade, vinculándose a docencia de posgrado á investigación. 

INVESTIGADORES INDIVIDUAIS E GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DA FACULTADE DE SOCIOLOXÍA