Acollida

 

A Facultade de Socioloxía organiza, ao inicio do curso académico e unha vez finalizado o proceso de matrícula, unha Xornada de Acollida para o estudantado de primeiro curso. No marco desta Xornada infórmase sobre diferentes cuestións relativas á titulación, plan de acción titorial, servizo de biblioteca, programas de mobilidade, de cooperación e voluntariado, así como actividades de extensión universitaria. Ao mesmo tempo realízase unha visita guiada ao Centro.

Para máis información sobre acollida e servizos ao estudantado consultar a páxina web do SAPE

 

Programa Xornada de Acollida curso 2015/2016

Documentación entregada ao estudantado

 

Programa Xornada de Acollida curso 2014/2015

Programa Xornada de Acollida curso 2010/2011

Programa Xornada de Acollida curso 2011/2012

Programa Xornada de Acollida curso 2012/2013

Programa Xornada de Acollida curso 2013/2014