Equipo Decanal


Decano:  
Antón Álvarez Sousa - Ext. 4801
 

Vicedecanos/as:  


Diego López de Lera - Ext. 4803

María José Andrade Suárez ext. 4904

José Mª Cardesín Díaz - Ext. 4818


Secretaria:  
Carmen Lamela Viera - Ext. 4805


Profesor responsable de calidade e converxencia:
 
José Mª Cardesín Díaz - Ext. 4829
 

Profesorado responsable de Titulacións  

 • Profesor Responsable do Grao en Socioloxía:

  Ariadna Rodríguez Teijeiro - Ext. 4915

 • Profesora Responsable do Mestrado en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria:

  Antía Pérez Caramés - Ext. 4851

 • Profesor Responsable do Mestrado en Planificación e Xestión de destinos e Novos Produtos Turísticos:

  Antón Álvarez Sousa - Ext. 4838

 • Profesor Responsable do Mestrado en Socioloxía Aplicada:

  José Antonio Löpez Rey ext. 4821