Mestrado Oficial en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

Coordinador/a do estudo: Antonio Álvarez Sousa

Contacto:
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.; Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. 
Facultade de Socioloxía
Campus de Elviña
15071 A Coruña

 

PRESENTACIÓN
A transcendencia económica e social do turismo en Galicia e no resto de España é moi importante, por iso é polo que a formación dos recursos humanos convértase nunha tarefa ineludible para as universidades públicas. A titulación que se propón é a continuación dos estudos superiores para as persoas que estudan o actual grado en Turismo e para outras persoas formadas en grados de ciencias sociais e humanas en xeral que queren traballar ou investigar no sector do turismo.

Desde o ano 2006 vimos impartiendo na Universidade da Coruña o Mestrado en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos. Os estudos que propoñemos teñen un elevado interese académico, científico e profesional.

O renovado mestrado en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos de 90 ECTS que se inicia no curso 16-17 ten a función de formar aos estudantes para a investigación en turismo e para levar a cabo tarefas profesionais no sector.

O MESTRADO EN DETALLE

PÁXINA WEB DO MESTRADO

INFORMACIÓN BÁSICA
No mestrado en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos apréndese fundamentalmente a planificar e gestionar novos destinos e novos produtos turísticos e a investigar sobre os distintos temas que condicionan a planificación e a xestión sostenible do turismo para o desenvolvemento integral das sociedades receptoras e para a satisfacción dos turistas.

Por este motivo ofrecemos dous itinerarios: investigador e profesional.

 • Itinerario investigador: dirixido aos estudantes que queiran seguir formándose en turismo e realizar unha tese doctoral ou ben investigando en gabinetes de empresas, consultoras ou institucións dedicadas ao turismo.

 • Itinerario profesional: dirixido ás persoas que queren dedicarse a planificar e gestionar destinos e novos produtos turísticos de distintas tipologías (congresos e convenciones, de espazo litoral e termalismo, gastronómico e enológico, patrimonio, espirituais, deportivo, grupos especiais, etc.)

Dobre modalidade: presencial e online

 • Modalidade presencial: É a modalidade que estamos impartiendo desde que comezaron os estudos do Mestrado en Dirección e Planificación do Turismo no curso 2006-2007 e deu moi bos resultados ata a actualidade. As clases se imparten na Facultade de Sociología desde outubro (de luns a venres de 16:00 a 20:00 horas).

 • Modalidade a distancia: A modalidade a distancia é unha demanda que temos desde fai varios anos, tanto por alumnos que han cursado o grado, como por alumnos doutras partes de España e do estranxeiro que desexan vir estudar á nosa universidade. Coa modalidade a distancia adquírense perfectamente as competencias suscitadas no título. Toda a formación realízase a distancia, mediante a plataforma de teleformación da Universidade (Moodle), excepto a asignatura de Prácticas externas, que ha de realizarse de forma presencial nalgunha empresa, institución ou centro de investigación relacionado co turismo, que sempre será buscado na comunidade de residencia de o/a alumno/a. En todo caso permítese o recoñecemento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral ou profesional. A avaliación das diferentes asignaturas realízase mediante diversos exercicios, traballos, actividades...


SAÍDAS PROFESIONAIS E ACADÉMICAS
O alumnado que termina o mestrado está formado para traballar en empresas privadas, administración pública e en centros de investigación e universidades desenvolvendo tarefas relacionadas coa planificación e a xestión de destinos e novos produtos turísticos desde a perspectiva da calidade e a sostenibilidad. Por exemplo:

 • Dirección de empresas e actividades turísticas
 • Planificación e xestión de destinos turísticos en institucións públicas e privadas.
 • Planificación e xestión de proxectos de aprovechamiento dos recursos turísticos.
 • Investigación de mercados turísticos e desenvolvemento do coñecemento no ámbito do turismo.
 • Formación e asesoramiento no campo turístico.
 • Emprendimiento de actividades turísticas

PLANIFICACIÓN DO ENSINO E ESTRUTURA DO PLAN DE ESTUDOS

Os ensinos da titulación se imparten durante 16 meses repartidos en tres semestres. O primeiro semestre será para cursar asignaturas comúns. O segundo para cursar asignaturas de orientación específica. O terceiro para realizar as prácticas e o Traballo de Fin de Mestrado.

O número total de créditos da titulación será de 90 ECTS onde se inclúen a formación teórica e práctica. Ao ofertar dúas especialidades ou itinerarios, os estudantes deben de elixir: 30 créditos obligatorios comúns, 30 créditos de orientación específica (investigadora ou profesional), 12 créditos de prácticas externas e 18 créditos do Traballo de Fin de Mestrado.

Excepto no Traballo fin de mestrado e as prácticas externas, nas outras materias do Mestrado a cualificación de cada alumno farase mediante avaliación continua e, no caso de que sexa necesario, realizarase un exame final.

Antón Álvarez Sousa (Presidente)
María José Andrade Suárez (Secretaria)
José Atilano Pena López (Vocal)
Carlos Rodríguez Carro (Vocal)
María Isabel Regueiro García (Administradora)

 

ADMISIÓN E MATRÍCULA

 • Oferta de prazas: 30
 • Prazos de preinscrición e matrícula curso 16-17: (Descargar PDF)
 • Perfil de ingreso recomendado

O Mestrado en Planificación e xestión de destinos e produtos turísticos está especialmente dirixido a titulados e tituladas en Ciencias Sociais e Humanas (recién egresados/as ou non) que desexan adquirir coñecementos vinculados co Turismo: Titulados/as ou graduados/as en Turismo, Administración e Direción de Empresas, Economía, Socioloxía, Arte, Historia, Filoloxía, Xeografía, etc.