Licenciatura en Socioloxía

Os estudos da Licenciatura en Socioloxía quedan extinguidos durante o curso 2015/2016.

Aquelas persoas que non finalizaran estes estudos e pretendan facelo deberán adaptarse ao Grao en Socioloxía .

Táboa de recoñecemento de créditos aos estudos de grao