Traballo Fin de Grao

 

O traballo fin de Grao (TFG) é unha materia troncal de 12 créditos do Grao en Socioloxía. O seu obxectivo é integrar os coñecementos teóricos e metodolóxicos que os alumnos teñen asimilado nun único traballo que evidencia, á súa vez, a súa capacidade para desenvolver un traballo (investigación práctica, o proxecto teórico ou profesional) e, polo tanto, mostra as habilidades de pensamento crítico, analítico e creativo necesario para funcionar como un sociologo/a profesional.
 

Documentos Relacionados:

Procedemento TFG TFM Reitoria