Procedemento de xestión das practicas do Grao en Socioloxía

 

O Practicum do Grao en Socioloxía da UdC é unha materia obrigatoria do Plan de Estudos que consta de 12 ECTS. As prácticas realizanse en institucións, empresas e entidades coas que existe un convenio de colaboración e están titorizadas por un titor/a do centro de destino e outro/a da Facultade de Socioloxía.

 

Documentos Relacionados:

Prácticum 2017-2018