Prácticas en empresas, entidades públicas e do terceiro sector

 

A Facultade de Socioloxía organiza prácticas en institucións, empresas e entidades coas que asinou un convenio de colaboración.

 

 Prácticum Socioloxía                     

 

Fundación Galicia-Europa. Guía de prácticas e saídas laborais na Unión Europea e organizacións internacionais.