Presentación

Achegar a formación que ofrecemos ao mercado de traballo é un obxectivo prioritario que pretendemos cubrir a través dunha serie de iniciativas, tales como a edición de documentos sobre salidas profesionais, a organización de prácticas en empresas, entidades públicas e do terceiro sector, a colaboración estreita en diversas iniciativas co Colexio de Politólogos e Sociólogos de Galicia, así como a organización anual dunhas xornadas sobre o Oficio de Sociólogo