Adaptación dos estudantes da licenciatura ao grao

 

Os estudantes que iniciaron estudos de licenciatura poden adaptarse ao novo plan de estudos do grao. O recoñecemento de créditos da licenciatura por créditos do grao recóllese nunha táboa de equivalencias que pode consultarse aquí