Plan de Estudios

 

Táboa de recoñecemento de créditos aos estudos do Grao

 

Data de homologación: 20/09/91
Data de publicación no BOE: 11/02/92
Curso de implantación: 91/92

A distribución dos créditos é a seguinte:


Troncais
137
Obrigatorias
107
Optativas
40
Libre configuración
30
Total
314

 

 

 

 

 

 

O plano de estudos está organizado en dous ciclos, o primeiro ciclo  divídese en tres cursos e o segundo ciclo en dous, como se mostra a continuación:

 

 

PRIMEIRO CICLO
Primeiro Curso
101
Socioloxía Xeral
10c
102
Economía Política
8c
103
Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais
12c
104
Filosofía e Metodoloxía das Ciencias Sociais
8c
105
Dereito Político
8c
106
Introducción á Antropoloxía
8c
Libre Configuración
6c
Segundo Curso
201
Técnicas de Investigación Social
12c
202
Teoría Sociolóxica I
10c
203
Relacións Internacionais
8c
204
Historia Política e Social Conteporánea
8c
205
Ciencia Política e da Administración
10c
206
Estrutura Social e Estrutura Social de España
10c
Libre Configuración
2c
Terceiro Curso
301
Poboación e Ecoloxía Humana
10c
302
Teoría Sociolóxica II
10c
303
Estrutura Social de Galicia
8c
304
Conflito Social e Conduta Desviada
10c
305
Sistema Político Español
8c
Optativas (8 créditos a elixir entre)
311
Socioloxía do Coñecemento
8c
312
Socioloxía Política
8c
313
Historia das Ideas e Formas Políticas
8c
Libre Configuración
6c
SEGUNDO CICLO
Cuarto Curso
401
Antropoloxía Social
8c
402
Psicoloxía Social
8c
403
Estrutura e Cambio das Sociedades
8c
404
Socioloxía das Organizacións
8c
405
Socioloxía Industrial e do Traballo
8c
Optativas (16 créditos a elixir entre)
406
Servizos Sociais e Benestar Social
8c
407
Socioloxía Urbana
8c
408
Socioloxía Rural
8c
409
Socioloxía da Familia
8c
410
Historia da Antropoloxía
8c
Libre Configuración
12c
Quinto Curso
501
Técnicas Avanzadas de Investigación Social
11c
502
Teoría da Poboación e Análise Demográfica
12c
503
Socioloxía da Empresa
8c
504
Investigación de Mercados e Socioloxía do Consumo
9c
505
Socioloxía da Comunicación e da Opinión Pública
8c
Optativas (16 créditos a elixir entre)
506
Movimentos Sociais
8c
507
Política Social
8c
508
Organizacións Sindicais
8c
509
Socioloxía da Relixión
8c
510
Antropoloxía de Galicia
8c
Libre Configuración
4c